State, Politics and Society in Bosnia and Herzegovina - An Analysis of the Post-Dayton Political System Cover Image

Država, politika i društvo u Bosni i Hercegovini – Analiza postdejtonskog političkog sistema
State, Politics and Society in Bosnia and Herzegovina - An Analysis of the Post-Dayton Political System

Author(s): Damir Banović, Saša Gavrić
Contributor(s): Saša Gavrić (Editor), Dragan S. Marković (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Governance, Public Administration, Sociology, Political history, Recent History (1900 till today), Government/Political systems, International relations/trade, Politics and law, Transformation Period (1990 - 2010), Sociology of Politics, Peace and Conflict Studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Bosnia and Herzegovina; political system; constitution; Dayton Peace Agreement; politics; political parties; governance; public institutions; European integration; European Union; international organizations;
Summary/Abstract: Državna struktura Bosne i Hercegovine u međunarodnoj stručnoj literaturi smatra se kompleksnom i nefunkcionalnom. nerijetko, ova država se zbog administrativne podjele naziva“monstrumom“ ili “haotičnom demokratijom“. a unutar Bosne i Hercegovine i samo stanovništvo je skeptično u odnosu na državu i njene strukture. stoga političari zahtijevaju radikalne reforme, kojima bi država bila uređena kao centralistička, federalna ili decentralizovana država. većina tih zahtjeva je nerealna, budući da ih je nemoguće usuglasiti, tako da nema konsenzusa o budućnosti Bosne i Hercegovine i njenoj unutrašnjoj strukturi. [...]

  • E-ISBN-13: 978-9958-973-03-0
  • Print-ISBN-13: 978-9958-673-03-0
  • Page Count: 644
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian
Predgovor

Predgovor
(Foreword)

Predgovor

Predgovor
(Foreword)

Priroda političkog sistema u Bosni i Hercegovini

Priroda političkog sistema u Bosni i Hercegovini
(Nature of Political System of Bosnia and Herzegovina)

Dejtonski sporazum za Bosnu i Hercegovinu

Dejtonski sporazum za Bosnu i Hercegovinu
(Dayton Agreement for Bosnia and Herzegovina)

Ustav Bosne i Hercegovine

Ustav Bosne i Hercegovine
(Constitution of Bosnia and Herzegovina)

Ustavne promjene u Bosni i Hercegovini

Ustavne promjene u Bosni i Hercegovini
(Constitutional Changes in Bosnia and Herzegovina)

Ljudska prava u kontekstu političkog sistema

Ljudska prava u kontekstu političkog sistema
(Human Rights in the Context of the Political System)

Ured visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini

Ured visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini
(Office of the High Representative of the International Community in Bosnia and Herzegovina)

Položaj nacionalnih manjina u političkom sistemu

Položaj nacionalnih manjina u političkom sistemu
(The Position of National Minorities in the Political System)

Društveni aspekti političkog sistema Bosne i Hercegovine

Društveni aspekti političkog sistema Bosne i Hercegovine
(Social Aspects of the Political System of Bosnia and Herzegovina)

Ekonomija Bosne i Hercegovine – stanje i perspektive

Ekonomija Bosne i Hercegovine – stanje i perspektive
(Economy of Bosnia and Herzegovina - State and Prospects)

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
(The Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina)

Predsjedništvo

Predsjedništvo
(The Presidency)

Savjet/Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Savjet/Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
(Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina)

Pravosudni sistem Bosne i Hercegovine

Pravosudni sistem Bosne i Hercegovine
(Judicial System of Bosnia and Herzegovina)

Političke partije u Bosni i Hercegovini

Političke partije u Bosni i Hercegovini
(Political Parties in Bosnia and Herzegovina)

Mediji u Bosni i Hercegovini

Mediji u Bosni i Hercegovini
(Media in Bosnia and Herzegovina)

Sigurnosna politika Bosne i Hercegovine

Sigurnosna politika Bosne i Hercegovine
(Security Policy of Bosnia and Herzegovina)

Izbori i izborni sistem Bosne i Hercegovine

Izbori i izborni sistem Bosne i Hercegovine
(Elections and Electoral System of Bosnia and Herzegovina)

Brčko distrikt

Brčko distrikt
(Brčko District)

Republika Srpska

Republika Srpska
(Republic of Srpska)

Federacija Bosne i Hercegovine

Federacija Bosne i Hercegovine
(Federation of Bosnia and Herzegovina)

Lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini

Lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini
(Local Self-Government in Bosnia and Herzegovina)

Bosna i Hercegovina i proces evropskih integracija

Bosna i Hercegovina i proces evropskih integracija
(Bosnia and Herzegovina and the Process of European Integrations)

Međunarodne organizacije

Međunarodne organizacije
(International Organizations)

Vanjska politika i međunarodni odnosi Bosne i Hercegovine

Vanjska politika i međunarodni odnosi Bosne i Hercegovine
(Foreign Policy and International Relations of Bosnia and Herzegovina)

Bibliografija

Bibliografija
(Bibliography)