The Presidency Cover Image

Predsjedništvo
The Presidency

Author(s): Goran Marković
Subject(s): Constitutional Law, Civil Society, Government/Political systems, Politics and society, Sociology of Politics, Politics and Identity
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Bosnia and Herzegovina; Constitution of BIH; Presidency; Executive; Collective head of state; constituent peoples; entities; mixed system of government; form of government; consensus; parity;
Summary/Abstract: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je kolektivni šef države i nosilac izvršne vlasti. Princip pariteta u njegovom sastavu i široka primjena principa konsenzusa u odlučivanju obezbjeđuju zastupljenost i ravnopravnost konstitutivnih naroda. Svakom članu Predsjedništva pripada i pravo veta ukoliko smatra da je odluka štetna po vitalni interes entiteta, iako se time u stvarnosti štite vitalni nacionalni interesi. ovakva struktura i način odlučivanja Predsjedništva su naveli pojedine autore na zaključak da je ono konfederalni organ, a Bosna i Hercegovina konfederacija, što se može osporiti argumentom da u Predsjedništvu nisu neposredno zastupljeni entiteti, već konstitutivni narodi. Predsjedništvo raspolaže značajnim nadležnostima, koje ga čine potencijalno najmoćnijom političkom institucijom, pa ono predstavlja jakog šefa države u mješovitom sistemu vlasti.

  • Page Range: 253-278
  • Page Count: 26
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian