Constitutional Changes in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Ustavne promjene u Bosni i Hercegovini
Constitutional Changes in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Goran Marković
Subject(s): Constitutional Law, Governance, Government/Political systems, Politics and law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Constitution of Bosnia and Herzegovina; amendment of the Constitution; additional powers; April package; Butmir package; national political elites; Constitution of Republika Srpska;
Summary/Abstract: Bosna i Hercegovina ima jedan od najdinamičnijih ustavnih sistema u svijetu. Uprkos tome što se njene političke elite ne mogu saglasiti o potrebi i sadržaju ustavnih promjena, a ustavi se formalno vrlo teško mijenjaju, ustavni sistem je u poslijedejtonskom periodu značajno revidiran. to je bilo moguće zbog uloge visokog predstavnika u procesu ustavnih reformi i specifičnih mehanizama revizije Ustava Bosne i Hercegovine, u prvom redu prenosa nadležnosti s entiteta na državu. nekoliko inicijativa za reviziju Ustava Bosne i Hercegovine nije prihvaćeno jer nacionalne političke elite imaju suprotne stavove o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine, a zarad očuvanja legitimiteta svoje vlasti, često se u pregovorima o ustavnim reformama rukovode maksimalističkim političkim programima.

  • Page Range: 71-104
  • Page Count: 34
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian