Federation of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Federacija Bosne i Hercegovine
Federation of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Enis Omerović
Subject(s): Constitutional Law, Government/Political systems, Politics and law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Federation of BiH; Constitution of Federation of BiH; Dayton Peace Agreement; Legislature; the executive; the judiciary; the cantons;
Summary/Abstract: Rad daje strukturalni prikaz jednog entiteta u Bosni i Hercegovini – Federacije BiH. dat je kratak historijski put nastanka ovog bosanskohercegovačkog entiteta uz teorijsko obrazlaganje i Vašingtonskog i dejtonskog sporazuma. kroz Ustav Federacije BiH prikazana je punoća i jedinstvo odnosa između zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, te njeni glavni nositelji. kroz ustavno rješenje koje predstavlja temeljni pravni akt kojim se uspostavlja pravni i društveno-ekonomski poredak, deskriptivno je elaboriran i ustavni položaj, ustavno uređenje i organizacija vlasti. nadležnost Federacije BiH i kantona kao federalnih jedinica je također iscrpno prikazana. Uz opisivanje postojećeg stanja, utvrđeni su i glavni problemi koji sprečavaju efikasno funkcioniranje Federacije BiH. Primjetno je da ovaj entitet ima vrlo složenu unutrašnju strukturu koja se, s obzirom na veličinu teritorije, rijetko susreće u komparativnome ustavnome pravu. također je primjetno da je na Ustav Federacije BiH usvojeno preko stotinu amandmana od 1994. godine, što je posebno postalo aktualno nakon donošenja odluke Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine iz 2000. godine. na kraju su date osnovne informacije ustavnog i institucionalnog odnosa Federacije BiH i države Bosne i Hercegovine, te su prikazana rješenja koja bi doprinijela eventualnom poboljšavanju i unutrašnjeg i vanjskog funkcioniranja cijele Bosne i Hercegovine.

  • Page Range: 459-491
  • Page Count: 33
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian