Foreword Cover Image

Predgovor
Foreword

Author(s): Sabina Wölkner
Subject(s): Constitutional Law, Political history, Government/Political systems, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Bosnia and Herzegovina; political system; public institutions; governance; constitution; Dayton peace agreement;
Summary/Abstract: U međunarodnoj literaturi postoji saglasnost da je Bosna i Hercegovina složena država. neki idu dalje: eksperti često pripisuju državnim institucijama manjak funkcionalnosti. Ovaj zaključak ne djeluje čudno. Mnogostruki “checks and balances“, etnička proporcionalnost u skoro svim oblastima slabe državne institucije, a ekstremna decentraliziranost također otežava efikasno upravljanje. Pored toga, već mali broj političkih aktera je u stanju da dugoročno blokira odluke institucija. Kratko rečeno: ustav je za političku svakodnevnicu nepraktičan. [...]

  • Page Range: 7-8
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian