Bosnia and Herzegovina and the Process of European Integrations Cover Image

Bosna i Hercegovina i proces evropskih integracija
Bosnia and Herzegovina and the Process of European Integrations

Author(s): Dina Bajraktarević
Subject(s): Governance, Government/Political systems, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: accession procedure; acquis; Stabilization and Association Agreement; Copenhagen criteria;
Summary/Abstract: Članstvo u Evropskoj uniji označeno je kao jedan od najvažnijih ciljeva vanjske politike Bosne i Hercegovine, čija realizacija je započeta Procesom stabilizacije i pridruživanja. navedeni proces je rezultat novog pristupa Evropske unije zemljama jugoistočne Evrope s ciljem kvalitetnijeg pružanja pomoći i omogućavanja brzog napretka u evropskim integracijama. dobrovoljnu harmonizaciju bosanskohercegovačkog zakonodavstva, započetu još 2000. godine, danas je zamijenilo obavezujuće usklađivanje domaćih propisa. ispunjavanje kriterija kojima je uvjetovano punopravno članstvo predstavlja prioritet Bosne i Hercegovine, koja trenutno ima položaj potencijalnog kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Pravni okvir napretka Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija određen je Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji je potpisan u junu 2008. godine.

  • Page Range: 526-545
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian