Republic of Srpska Cover Image

Republika Srpska
Republic of Srpska

Author(s): Sanja Golijanin
Subject(s): Constitutional Law, Governance, Government/Political systems, Politics and law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Republic of Srpska; Constitution of Republic of Srpska; Legislature; Judiciary; principle of constitutiveness;
Summary/Abstract: U radu je dat strukturalni prikaz Republike Srpske, jednog od dva ravnopravna entiteta u Bosni i Hercegovini. U kratkim crtama izložen je proces stvaranja Republike Srpske, s posebnim osvrtom na dejtonski mirovni sporazum. Polazeći od ustavnih rješenja opisano je ustavno uređenje i organizacija vlasti u Republici Srpskoj. Zbog potrebe usklađivanja sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustav Republike Srpske je mijenjan i dopunjavan s 121 amandmanom. Posebna pažnja posvećena je odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti tri naroda na teritoriji Bosne i Hercegovine, jer ona predstavlja ključnu odluku za čitavo današnje ustavno uređenje, kako Bosne i Hercegovine, tako i njenih entiteta. U Republici Srpskoj prihvaćen je princip podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Prihvaćeni sistem podjele vlasti ima elemenata parlamentarnog i predsjedničkog sistema. lokalna samouprava je jedan od temelja ustavnog uređenja Republike Srpske. Stoga je dat kratak osvrt na organizaciju sistema lokalne uprave. Razmotreno je i pitanje odnosa Republike Srpske kao entiteta i države Bosne i Hercegovine.

  • Page Range: 437-458
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian