Economy of Bosnia and Herzegovina - State and Prospects Cover Image

Ekonomija Bosne i Hercegovine – stanje i perspektive
Economy of Bosnia and Herzegovina - State and Prospects

Author(s): Aida Zaimović
Subject(s): National Economy, Governance, Economic policy, International relations/trade, Political economy, Economic development, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Economy; Bosnia and Herzegovina; European integrations;
Summary/Abstract: Prvi i osnovni preduslov koji se nameće zemljama koje žele pristupiti Evropskoj uniji jeste “postojanje funkcionalne tržišne ekonomije sposobne da se nosi s konkurentskim pritiscima i tržišnim silama unutar Unije“. Bosna i Hercegovina je potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koncem juna 2008. godine izrazila čvrsto opredjeljenje za evropski put. Međutim, to za sobom povlači i ispunjavanje niza kriterija ekonomske prirode koji imaju za cilj pripremanje bh. ekonomije za funkcionisanje unutar većeg tržišta. Ekonomija Bosne i Hercegovine ima neke sistemske slabosti koje su, ponajviše, rezultat mukotrpnog tranzicijskog procesa kroz koji prolazi naša zemlja. Činjenica je da je znatan dio bh. privrede devastiran tokom ratnih dešavanja 1990-ih godina, a posljedice se osjete i danas – 18 godina poslije. Vrijednost bruto domaćeg proizvoda dostigla je tek 80% vrijednosti prijeratnog, stopa nezaposlenosti je jedna od najvećih u regionu, poslovni ambijent je nepovoljan i ocijenjen kao najlošiji u regionu, konkurentnost bh. Ekonomije je najslabija u regionu i jedna od najslabijih u cijeloj Evropi. Sve naprijed rečeno treba da zabrinjava kreatore ekonomskih politika čija odgovornost za trenutno stanje bh. ekonomije prednjači. U ovom radu, upoznaćemo se sa osnovnim makroekonomskim obilježjima bh. Ekonomije i njene trenutačne pozicije u regionalnom i međunarodnom okruženju.

  • Page Range: 201-221
  • Page Count: 21
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian