Media in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Mediji u Bosni i Hercegovini
Media in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Amer Džihana
Subject(s): Media studies, Ethics / Practical Philosophy, Government/Political systems, Politics and communication
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: media system; regulation; media market; freedom of the media; responsibility of journalists;
Summary/Abstract: U poglavlju se opisuju osnovne karakteristike medijskog sistema Bosne i Hercegovine. neprestano se ukazuje na jaz između zakonskih odredbi; koje u pravilu sublimiraju najnaprednija svjetska rješenja, i stvarnosti u kojoj mediji djeluju, a koja je snažno određena post-konfliktnom i tranzicijskom prirodom bosanskohercegovačkog društva. U prvom dijelu razmatra se opći regulatorni okvir za elektronske i štampane medije, zatim se, u drugoj sekciji, opisuje medijsko tržište. U trećem se dijelu portretiraju osnovne karakteristike medijskih sloboda kao i odgovornosti novinara i medija u BiH. U zaključnom razmatranju, snažno se zagovara prevazilaženje postojeće diskrepancije između “idealnog“ zakonskog okvira i nezadovoljavajućih praksi implementacije.

  • Page Range: 359-378
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian