Foreign Policy and International Relations of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Vanjska politika i međunarodni odnosi Bosne i Hercegovine
Foreign Policy and International Relations of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Maja Sahadžić
Subject(s): Governance, International relations/trade
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: foreign policy; international relations; Bosnia and Herzegovina;
Summary/Abstract: Vanjska politika i međunarodni odnosi Bosne i Hercegovine provode se putem Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, te rezidentnih i nerezidentnih diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u svijetu. Pritom ne treba zaboraviti da je Bosna i Hercegovina članica većeg broja regionalnih i međunarodnih organizacija gdje je njen položaj veoma bitan, a radi se prvenstveno o Ujedinjenim nacijama, Vijeću Evrope, organizaciji za evropsku sigurnost i saradnju i Sjevernoatlantskom savezu; ne treba potcijeniti ni ulogu dijaspore Bosne i Hercegovine.

  • Page Range: 572-589
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian