Elections and Electoral System of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Izbori i izborni sistem Bosne i Hercegovine
Elections and Electoral System of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Maja Sahadžić
Subject(s): Government/Political systems, Electoral systems
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: elections; electoral system; candidate; direct and indirect democracy; BiH election law;
Summary/Abstract: Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini postavio je osnove za uspostavljanje mira u Bosni i Hercegovini. Međutim, neka od najvažnijih pitanja koja su važna za demokratsko funkcioniranje države i dalje nisu u skladu s međunarodnim pravnim standardima koji se odnose na izbore i izborni sistem u Bosni i Hercegovini. tako se efekti Sporazuma ogledaju u različitim aspektima problema koji se vezuju za izbore i izborni sistem u Bosni i Hercegovini koje i tretira ovaj rad.

  • Page Range: 397-415
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian