Brčko District Cover Image

Brčko distrikt
Brčko District

Author(s): Lejla Lilić
Subject(s): Constitutional Law, Government/Political systems, Politics and law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Brcko Arbitration Tribunal; Final Decision; Condominium; International Supervision; territorial organization of BiH; constitutional status of the Brcko District of BiH; Statute of the Brcko District;
Summary/Abstract: Brčko distrikt BiH je još jedna u nizu posebnosti Bosne i Hercegovine, stoga će fokus ove teme biti položaj Brčko distrikta u BiH, njegovo ustavno određenje i uopće analiza termina “teritorij sa posebnim statusom u sklopu BiH”. Poseban osvrt se može dati sada, osam godina od nastanka distrikta, o ustrojstvu, funkcioniranju i budućnosti ovog nimalo običnog modela lokalne samouprave. ipak je Brčko distrikt “najbolja sredina u BiH jer nijedna nacionalna ili politička grupacija nema prevlast, već su upućene na zajednički rad i saradnju” (dr. Raffi Gregorian, supervizor za Brčko distrikt BiH).

  • Page Range: 417-436
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian