Judicial System of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Pravosudni sistem Bosne i Hercegovine
Judicial System of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Nedžad Smailagić, Nermin Keranović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Government/Political systems, Politics and law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: rule of law; independence and impartiality of the court; justice systems; court; the prosecution;
Summary/Abstract: U ovom poglavlju se razmatra pravosudni sistem Bosne i Hercegovine kao sistem sudova i drugih pravosudnih organa koji imaju ustavnu i zakonsku nadležnost da tumače i primjenjuju pozitivno pravo Bosne i Hercegovine, kao i relevantno međunarodno pravo. taj sistem je složen i direktno je ovisan o ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. na taj način pravosudni sistem se u funkcionalnom smislu može posmatrati (i) na državnom nivou i (ii) na entitetskom nivou. Pravosudne institucije na državnom nivou, pored Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je uspostavljen Aneksom iV općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, rezultat su opsežnih reformi preduzetih u sektoru pravosuđa u periodu od 2000. do 2006. godine. osnivanjem Suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, uveden je sistem imenovanja nosilaca pravosudnih institucija u cijeloj zemlji. također, analizirani su i pravosudni sistemi u entitetima Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, koji se sastoje od ustavnih sudova, vrhovnih sudova, kantonalnih (okružnih) sudova i općinskih sudova. Uzimajući u obzir poseban status Brčko distrikta Bosne i Hercegovine obrađene su i pravosudne institucije te administrativno-teritorijalne jedinice Bosne i Hercegovine. na kraju, izlažu se izazovi pravosuđa Bosne i Hercegovine.

  • Page Range: 300-329
  • Page Count: 30
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian