Local Self-Government in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini
Local Self-Government in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Mladen Šain
Subject(s): Constitutional Law, Governance, Public Administration, Public Law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: local community and local self-government; elements and principles of local self-government; protection rights to local self-government; decentralization; devolution;relationship of local authorities;
Summary/Abstract: lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini predstavlja izazovan predmet naučnog istraživanja radi kompleksnosti državne strukture BiH; te time uslovljene fragmentacije zakonodavstva o lokalnoj samoupravi u BiH. Unatoč tome, lokalna samouprava u BiH se može analizirati i predstaviti putem pet karakterističnih elemenata lokalne samouprave (teritorijalnog, funkcionalnog, organizacionog, finansijskog i pravnog) s aspekta međunarodnih standarda, te domaćeg zakonodavstva i njegove usklađenosti s među - narodnim standardima u pogledu pojedinih elemenata lokalne samouprave. Pored toga, de facto situacija u pojedinim oblastima lokalne samouprave pruža dodatne podatke za analizu. U skladu s navedenim, ovaj rad opisuje i analizira pravni sistem lokalne samo - uprave u BiH uporedo s teoretskim razmatranjima određenih koncepata i prikazivanjem de facto situacije u lokalnoj samoupravi. U ovom radu će se također na odgovarajućim mjestima kritički razmotriti zakonodavna rješenja, te određene pojave u vezi lokalne samouprave u BiH.

  • Page Range: 492-524
  • Page Count: 33
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian