The Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
The Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Nermina Saračević
Subject(s): Civil Society, Governance, Government/Political systems, Politics and society, Sociology of Politics, Politics and Identity
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: ethno-territorial representation; political legitimacy; partnership;
Summary/Abstract: Članak opisuje Parlamentarnu skupštinu BiH kao najviši legislativni organ vlasti u Bosni i Hercegovini putem sistemske analize i sa aspekta konsocijativne političke paradigme. izostanak političkog konsenzusa kod formiranja koalicionog programa vodećih parlamentarnih stranki kontinuirano ugrožava legitimnost zakonodavne vlasti i umanjuje njenu funkcionalnost u institucionalnom poretku. ovakav model je sa stanovišta funkcio - nalnosti ovisan o vanjskom, supra-nacionalnom autoritetu u vršenju vlasti (Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini), od čijeg angažmana će i dalje ovisiti donošenje ključnih odluka i reformi potrebnih za jačanje centralnog državnog aparata i time zastupanja opštih interesa svih građana (demosa) Bosne i Hercegovine. tranzicija ka samostalnom modelu će biti uslovljena postizanjem političkog dogovora o opštem (zajedničkom) dobru uz etos kooperacije između parlamentarnih stranaka.

  • Page Range: 223-252
  • Page Count: 30
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian