Foreword Cover Image

Predgovor
Foreword

Author(s): Tobias Flessenkemper
Subject(s): Governance, Government/Political systems, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Bosnia and Herzegovina; European Union; European integrations; EU accession; government;
Summary/Abstract: Kriteriji za članstvo također zahtijevaju da država kandidat mora stvoriti uslove za svoju integraciju kroz prilagođavanje svojih upravnih struktura, kao što je naglašeno na evropskom vijeću u Madridu 1995. godine. iako je važno da se zakonodavstvo evropske unije prenese na državno zakonodavstvo, još je važnije da se zakonodavstvo provodi na učinkovit način, putem odgovarajućih administrativnih i pravosudnih struktura. to je preduslov za međusobno povjerenje koje zahtijeva članstvo u EU. [...]

  • Page Range: 9-10
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian