Constitution of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Ustav Bosne i Hercegovine
Constitution of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Goran Marković
Subject(s): Constitutional Law, Human Rights and Humanitarian Law, Political history, Government/Political systems, International relations/trade, Transformation Period (1990 - 2010), Peace and Conflict Studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Constitution; Bosnia and Herzegovina; structure of Constitution; preamble; constitutional norms; annexes; peace agreement; constitution; human rights and freedoms; constitutional conventions;
Summary/Abstract: Ustav Bosne i Hercegovine ima karakter oktroisanog ustava, pošto ga nije donijela domaća institucija, nego je stupio na snagu kao aneks (dodatak) jednog međunarodnog sporazuma. Pripada kategoriji pisanih, kodifikovanih, čvrstih i kratkih ustava. Sastoji se od malog broja dugih članova, koji obrađuju ustavnu materiju nepotpuno, donekle neprecizno, prozno i esejistički. Strukturu Ustava čine preambula, normativni dio i dva aneksa. Preambula je kratka i sadrži osnovne principe na kojima počiva ustavno uređenje Bosne i Hercegovine. normativni dio se sastoji od dvanaest članova, kojima se manjeviše cjelovito uređuju pojedini segmenti ustavne materije. Prvi aneks Ustava sadrži spisak međunarodnih akata o ljudskim pravima i slobodama koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, a drugi sadrži tematski različite odredbe.

  • Page Range: 51-70
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian