International Migration Cover Image
 • Offer for Individuals Only 14.50 €

Uluslararası Göç
International Migration

Contributor(s): Zeynep Banu Dalaman (Editor), Deniz Yetkin Aker (Editor), Deniz Eroğlu Utku (Editor), Mehmet Gokay Özerim (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Sociology, Health and medicine and law, Migration Studies, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Transnational Press London
Keywords: Migration Series; Text books; Turkce Kitap Serisi; biyopolitika; ders notları; göç; göç kuramları; göç politikası; Kimlik; koruma; mülteci; uluslararası göç; uyum; vatandaşlık
Summary/Abstract: Bu kitap Uluslararası Göç derslerinde temel metin olarak kullanılmak üzere yayınlanmış dergi makaleleri ve kitap bölümleri biraraya getirilerek hazırlanmıştır. Göç kuramlarından, göç politikalarına, göçmen uyumu ve vatadanşalıktan, Türkiye’nin içe ve dışa göç deneyimlerine dek pek çok temel konu alanın uzmanlarınca hazırlanmış makaleler ile tartışılmaktadır. Altı kısım olarak hazırlanan kitapta öğrencilerin çalışmasını destekleyecek ileri okuma listeleri de sunulmuştur. Kitabın ana temaları BİRİNCİ KISIM: Göç ve Temel Kavramlar, İKİNCİ KISIM: Kuramsal Açıklamalar, ÜÇÜNCÜ KISIM: Göç, Güvenlik, Biyo-politika, DÖRDÜNCÜ KISIM: Türkiye ve Göçler, BEŞİNCİ KISIM: Politika ve uyum ve ALTINCI KISIM: Güncel Tartışmalardan oluşmaktadır.

 • E-ISBN-13: 978-1-80135-035-8
 • Print-ISBN-13: 978-1-80135-034-1
 • Page Count: 333
 • Publication Year: 2021
 • Language: Turkish
Türkiye’de Göç Çalışmaları

Türkiye’de Göç Çalışmaları
(Migration Studies in Turkey)

 • Price: 4.50 €
Amerikan gözüyle Avrupa’nın göç krizi

Amerikan gözüyle Avrupa’nın göç krizi
(US perspectives on Europe's migration crisis)

 • Price: 4.50 €
Hareketlilikte Kimlik İnşasına Yönelik Analitik Bir Çerçeve

Hareketlilikte Kimlik İnşasına Yönelik Analitik Bir Çerçeve
(An Analytical Framework for Understanding Identity Formation and Mobility)

 • Price: 4.50 €
Çatışma ve Kriz Sürecinde Yoğun Kitlesel Akışlara Uluslararası Toplumun Bir Cevabı Olarak Küresel Göç ve Mülteci Mutabakatları

Çatışma ve Kriz Sürecinde Yoğun Kitlesel Akışlara Uluslararası Toplumun Bir Cevabı Olarak Küresel Göç ve Mülteci Mutabakatları
(Global Compacts on Migration and Refugees as a Response by the International Community to Mass Population movements in Conflicts and Crises)

 • Price: 4.50 €
Küresel Hareketlilik Çağında Göç Kuramları ve Temel Kavramlar

Küresel Hareketlilik Çağında Göç Kuramları ve Temel Kavramlar
(Migration Theories and Basic Concepts in the Age of Global Mobility)

 • Price: 4.50 €
Göç Kuramlarında Kayıp Halka

Göç Kuramlarında Kayıp Halka
(The Missing Link in Migration Theories)

 • Price: 4.50 €
Biyopolitika, güvenlik ve Frontex'in Türkiye-Yunanistan sınırındaki rolü

Biyopolitika, güvenlik ve Frontex'in Türkiye-Yunanistan sınırındaki rolü
(The role of biopolitics, security and Frontex in the Turkey-Greece border)

 • Price: 4.50 €
Eleştirel Güvenlik: “Tehdit” Eden Göçmenden “Referenas Objesine” Göç ve Güvenlik İlişkisi

Eleştirel Güvenlik: “Tehdit” Eden Göçmenden “Referenas Objesine” Göç ve Güvenlik İlişkisi
(Migration - Security Nexus in Critical Security Studies: From "Threatening" Immigrant to "Reference Object")

 • Price: 4.50 €
Bir Göç Ülkesi Olarak Türkiye

Bir Göç Ülkesi Olarak Türkiye
(Turkey as a country of immigration)

 • Price: 4.50 €
Türkiye’de Almanlar ve Almancılar

Türkiye’de Almanlar ve Almancılar
(Germans and "Almancı" in Turkey)

 • Price: 4.50 €
Türkiye’nin Kitlesel Akınlar Deneyiminin Çatışma Modeli ve 3Ka Ekseninde Değerlendirilmesi

Türkiye’nin Kitlesel Akınlar Deneyiminin Çatışma Modeli ve 3Ka Ekseninde Değerlendirilmesi
(Understanding Mass Movements to Turkey in Reference to the Conflict Model of Migration and 3Ds)

 • Price: 4.50 €
Hatay’daki Suriyeli Mültecilerin Girişimcilik Alanındaki Deneyimleri ve Mekânsal Faktörler

Hatay’daki Suriyeli Mültecilerin Girişimcilik Alanındaki Deneyimleri ve Mekânsal Faktörler
(Syrian Refugees Entrepreneurial Experiences and Spatial Factors in Hatay, Turkey)

 • Price: 4.50 €
Türk göç kültürü: Türkiye ile Almanya arasında göç hareketleri, sosyo-ekonomik kalkınma ve çatışma

Türk göç kültürü: Türkiye ile Almanya arasında göç hareketleri, sosyo-ekonomik kalkınma ve çatışma
(Turkish culture of migration: Flows between Turkey and Germany, socio-economic development and conflict)

 • Price: 4.50 €
Hadi Çav! Türkiye’den İtalya’ya Göç ve Göçmenlerin Aile İlişkileri

Hadi Çav! Türkiye’den İtalya’ya Göç ve Göçmenlerin Aile İlişkileri
(Migration from Turkey to Italy and Family Relationships among Migrants)

 • Price: 4.50 €
İç Göç Verilerimiz Üzerine Bazı Düşünceler

İç Göç Verilerimiz Üzerine Bazı Düşünceler
(Some Considerations on Migration Data)

 • Price: 4.50 €
Agamben’in Siyasal Kuramı ve Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuksal Statüleri

Agamben’in Siyasal Kuramı ve Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuksal Statüleri
(Agamben's Political Theory and Legal Status of Syrians in Turkey)

 • Price: 4.50 €
Ahlaki Değerlerin “Devlet Sınırları” ve “Göçmen İşçilerin Üyelik Statüsü” Anlamları Üzerine Etkisi

Ahlaki Değerlerin “Devlet Sınırları” ve “Göçmen İşçilerin Üyelik Statüsü” Anlamları Üzerine Etkisi
(The Impact of Moral Values on the Meaning of the Borders and the Membership Status of Migrant Workers)

 • Price: 4.50 €
Diyaspora’nın diyasporası

Diyaspora’nın diyasporası
(The ‘diaspora’ diaspora)

 • Price: 4.50 €
Entegrasyonu etkileyen makro düzey etkenler: Almanya ve Hollanda’da Türkler

Entegrasyonu etkileyen makro düzey etkenler: Almanya ve Hollanda’da Türkler
(Macro-environmental factors affecting integration: Turks in Germany and the Netherlands)

 • Price: 4.50 €
Göç ve Koronavirüs: Nüfus Hareketliliği Verileri Üzerinden KOVİD-19 Salgınının Analizi

Göç ve Koronavirüs: Nüfus Hareketliliği Verileri Üzerinden KOVİD-19 Salgınının Analizi
(Analysing the Spread of KOVİD-19 Using Human Mobility Data)

 • Price: 4.50 €
Koronavirüs Salgınının Türkiye’deki Suriyelilere Etkileri Üzerine İlk İzlenimler

Koronavirüs Salgınının Türkiye’deki Suriyelilere Etkileri Üzerine İlk İzlenimler
(Early Reflections on the Effects of Coronavirus Pandemic on Syrian refugees in Turkey)

 • Price: 4.50 €