Turkey as a country of immigration Cover Image
  • Price 4.50 €

Bir Göç Ülkesi Olarak Türkiye
Turkey as a country of immigration

Author(s): Savaş Çağlayan
Subject(s): Migration Studies, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Transnational Press London
Keywords: Migration Series; Text books; Turkish Book Series; biopolitics; lecture notes; migration; migration theories; immigration policy; identity; protection; refugee; international migration; harmony;
Summary/Abstract: Göç olgusunun, en temel ve basit söylemle insanların bir coğrafyadan bir başkacoğrafya doğru gerçekleştirdiği bir hareketlilik eylemi olduğu ifade edilebilir.Gerçekleşen bu hareketlilik eyleminin en temelde coğrafi bir yer değiştirme olduğukabul edildiğinde, kitleselliğin hâkim olduğu göç hareketlerini anlamak için coğrafietkenlerin önemini özellikle vurgulamak gerekmektedir. Modernite süreciyle birlikterasyonel bir varlık olarak konumlandırılan insanoğlu, göç hareketinde de rasyoneldavranarak, bu hareketi en kısa ve en kolay yoldan gerçekleştirme arzusundadır. Buarzu da dünya üzerindeki temel göç akımlarının güzergâhını belirlemede en önemlietmen olarak karşımıza çıkmaktadır.

  • Page Range: 123-133
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2021
  • Language: Turkish