Global Compacts on Migration and Refugees as a Response by the International Community to Mass Population movements in Conflicts and Crises Cover Image
  • Price 4.50 €

Çatışma ve Kriz Sürecinde Yoğun Kitlesel Akışlara Uluslararası Toplumun Bir Cevabı Olarak Küresel Göç ve Mülteci Mutabakatları
Global Compacts on Migration and Refugees as a Response by the International Community to Mass Population movements in Conflicts and Crises

Author(s): Mehmet Gokay Özerim, Deniz Eroğlu Utku, Pinar Yazgan
Subject(s): International relations/trade, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Transnational Press London
Keywords: Migration Series; Text books; Turkish Book Series; biopolitics; lecture notes; migration; migration theories; immigration policy; identity; protection; refugee; international migration; harmony;
Summary/Abstract: Göç Dergisi’nin 6. yılında ve 2019 yılının bu ilk sayısının giriş yazısında ulusaşırıgöçler kapsamında küresel gündeme uluslararası toplumun bir refleksi olarakdeğerlendirebileceğimiz Küresel Göç Mutabakatı ve Küresel Mülteci Mutabakatınıele alıyoruz.

  • Page Range: 37-42
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2021
  • Language: Turkish