US perspectives on Europe's migration crisis Cover Image
  • Price 4.50 €

Amerikan gözüyle Avrupa’nın göç krizi
US perspectives on Europe's migration crisis

Author(s): Philip L. Martin
Subject(s): Migration Studies, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Transnational Press London
Keywords: Migration Series; Text books; Turkish Book Series; biopolitics; lecture notes; migration; migration theories; immigration policy; identity; protection; refugee; international migration; harmony;
Summary/Abstract: Avrupa dünyadaki uluslararası göçmenlerin üçte birine ev sahipliği yaparakuluslararası göç kıtası olmuştur. Birleşmiş Milletler (BM), 2015 yılında 7.3 milyarlıkdünya nüfusunun yüzde 3.3’ünün yada 244 milyon insanın doğdukları ülkeyiterkedip başka bir ülkeye bir yıl veya daha uzun süreli yaşamaya gittiğini duyurdu.76 milyon dolayında uluslararası göçmen Avrupa’da ikamet etmekteler ve en çokgöç alan ikinci ve üçüncü ülkeler olan Almanya ve Rusya da bu kıtadadır ve bu ikiülkenin her biri de 12 milyon civarında göçmene ev sahipliği yapmaktadır (UNDESA, 2015).

  • Page Range: 13-23
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2021
  • Language: Turkish