Understanding Mass Movements to Turkey in Reference to the Conflict Model of Migration and 3Ds Cover Image
  • Price 4.50 €

Türkiye’nin Kitlesel Akınlar Deneyiminin Çatışma Modeli ve 3Ka Ekseninde Değerlendirilmesi
Understanding Mass Movements to Turkey in Reference to the Conflict Model of Migration and 3Ds

Author(s): Ibrahim Sirkeci, Deniz Eroğlu Utku
Subject(s): Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Migration Series; Text books; Turkish Book Series; biopolitics; lecture notes; migration; migration theories; immigration policy; identity; protection; refugee; international migration; harmony;
Summary/Abstract: İnsan hareketliliği özellikle son yıllarda Türkiye’de siyasi gündemi oldukçameşgul etmektedir. 2011 yılından bu yana Suriyeli göçmenlerin kitlesel olaraksığındığı ülkelerden biri olarak bu anlaşılır bir durum. Oysa ki, ulusal mitlerindenbirinin ekseni “Orta Asya’dan batıya ve Anadolu’ya doğru göçler” olan ve tarihininher döneminde komşu ülke ve coğrafyada yaşanan çatışmalarla beraber göçmenlereyeni yurt olmuş olan Türkiye’nin göç tarihinin, son dönemde yoğunlaşmış olangöçlerle başlamış gibi algılanması oldukça yanlıştır. Türkiye eski bir göç ve göçmenülkesidir. Ancak Türkiye’nin bir göç ülkesi olarak uluslararası göç yazınındatartışılmaya başlanması görece daha geç olmuştur. Sirkeci (2020: 15-18) Pasajlardergisinin Göç Meselesi özel sayısında Türk göç tarihini 10 ayrı dönemde elealmaktadır. Bu çalışmada Sirkeci’nin dağılma dönemi olarak ifade ettiği son Osmanlıdönemi ve sonrasındaki göçlere odaklanıyoruz.

  • Page Range: 165-182
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2021
  • Language: Turkish