Macro-environmental factors affecting integration: Turks in Germany and the Netherlands Cover Image
  • Price 4.50 €

Entegrasyonu etkileyen makro düzey etkenler: Almanya ve Hollanda’da Türkler
Macro-environmental factors affecting integration: Turks in Germany and the Netherlands

Author(s): Gonul Tol
Subject(s): Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Migration Series; Text books; Turkish Book Series; biopolitics; lecture notes; migration; migration theories; immigration policy; identity; protection; refugee; international migration; harmony;
Summary/Abstract: Bu makalede Almanya’da ve Hollanda’da yasayan Türklerin entegrasyonunuetkileyen faktörler incelenmiştir.1 Kimliksel entegrasyon, ‘’aidiyet ve kimlikduygularını, özellikle etnik ve/veya ulusal kimlik formlarında içerirken; yapısalentegrasyon “göçmen toplum ve onların soyundan gelenlerin göçmen alan ev sahibiülkenin temel kurumlarında pozisyon ve statü erişimi’’ olarak tanımlanır(Heckmann, 2003:47).

  • Page Range: 281-286
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2021
  • Language: Turkish