Migration from Turkey to Italy and Family Relationships among Migrants Cover Image
  • Price 4.50 €

Hadi Çav! Türkiye’den İtalya’ya Göç ve Göçmenlerin Aile İlişkileri
Migration from Turkey to Italy and Family Relationships among Migrants

Author(s): Gül İnce Beqo
Subject(s): Family and social welfare, Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Migration Series; Text books; Turkish Book Series; biopolitics; lecture notes; migration; migration theories; immigration policy; identity; protection; refugee; international migration; harmony;
Summary/Abstract: Türkiye’den İtalya’ya gerçekleşen göç dalgasını, aşağıda ayrıntılı olarak incelenensebeplerden ötürü, derinlemesine analiz eden araştırma sayısı oldukça azdır. Buçalışma literatürdeki bu boşluğu, yalnızca adı geçen göç dalgasını derinlemesineinceleyerek değil, aynı zamanda göç deneyiminin aile yaşantısı üzerindeki etkilerinianaliz ederek doldurmayı hedeflemektedir.

  • Page Range: 209-226
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2021
  • Language: Turkish