Agamben's Political Theory and Legal Status of Syrians in Turkey Cover Image
  • Price 4.50 €

Agamben’in Siyasal Kuramı ve Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuksal Statüleri
Agamben's Political Theory and Legal Status of Syrians in Turkey

Author(s): Esin Hamdi Dinçer
Subject(s): Political Philosophy, Structuralism and Post-Structuralism, Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Migration Series; Text books; Turkish Book Series; biopolitics; lecture notes; migration; migration theories; immigration policy; identity; protection; refugee; international migration; harmony;
Summary/Abstract: Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın belki de en sıra dışı sonucu yaşananmülteci hareketidir. Altı milyonun üzerinde insanın ülkelerini terk etmesiylesonuçlanan iç savaş, bugün itibariyle 3,6 milyonun üzerinde mültecinin Türkiyesınırları içinde yaşamını sürdürmeye çalışması ile sonuçlanmıştır (UNRA, 2019). Bukapsamda pek çok toplumsal araştırmanın konusu olan Suriyeliler özellikle Avrupave Türkiye hukuksal sisteminin yeni tartışmalarının da odak noktası haline gelmiştir.“Geri Kabul Anlaşması” (GKA) ve “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”(YUKK) ise bu bağlamda yapılan tartışmalarda öne çıkmaktadır.

  • Page Range: 235-247
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2021
  • Language: Turkish