The Missing Link in Migration Theories Cover Image
  • Price 4.50 €

Göç Kuramlarında Kayıp Halka
The Missing Link in Migration Theories

Author(s): Douglas S. Massey
Subject(s): Migration Studies, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Transnational Press London
Keywords: Migration Series; Text books; Turkish Book Series; biopolitics; lecture notes; migration; migration theories; immigration policy; identity; protection; refugee; international migration; harmony;
Summary/Abstract: 1990’larda, Uluslararası Bilimsel Nüfus Çalışmaları Birliği’nin (InternationalUnion for the Scientific Study of Population, IUSSP) o zamanki Başkanı MassimoLivi-Bacci’nin isteği ile göç uzmanlarının oluşturduğu disiplinlerarası bir uluslararasıkomiteye başkanlık etmeyi kabul etmiştim. Komitenin görevi, uluslararası göççalışmaları için önemli göç teorilerinden türemiş temel önermeleri saptayarakbütünsel teorik bir çerçeve geliştirmek ve dünya çapındaki uluslararası göçsistemlerinden amprik verilerle bunları test etmekti. Nihai hedef ise farklımilletlerden ve disiplinlerden araştırmacıları ortak kuramsal bir dille konuşmayateşvik etmek, dolayısıyla ortak ilgi alanlarındaki hipotezleri karşılaştırabilir veri veyöntemler kullanarak test edebilmelerini sağlamaktı. Komite, İspanya’danAvrupa’da göç konusuna aşina bir sosyolog olan Joaquin Arango, Avustralya’danAsya ve Pasifik bölgeleri üzerine bilgi sahibi bir coğrafyacı olan Graeme Hugo,Cezayir’den Afrika ve Orta Doğu bölgeleri hakkında bilgi sahibi olan sosyal nüfusbilimci Ali Kouaouci, Uruguay’dan Latin Amrika uzmanı olan tarihsel nüfus bilimciAdela Pellegrino ve Birleşik Devletler’den -benim gibi- Meksika’da alan çalışmasıyapmış ve Kuzey Amerika göç sistemini iyi bilen ve ayrıca dünya çapında kalkınmave göç konularında çeşitli yayınları bulunan bir ekonomist olan J. EdwardTaylor’dan oluşmuştu.

  • Page Range: 69-86
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2021
  • Language: Turkish