The role of biopolitics, security and Frontex in the Turkey-Greece border Cover Image
  • Price 4.50 €

Biyopolitika, güvenlik ve Frontex'in Türkiye-Yunanistan sınırındaki rolü
The role of biopolitics, security and Frontex in the Turkey-Greece border

Author(s): Burcu Toğral Koca
Subject(s): International relations/trade, Security and defense, Peace and Conflict Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Migration Series; Text books; Turkish Book Series; biopolitics; lecture notes; migration; migration theories; immigration policy; identity; protection; refugee; international migration; harmony;
Summary/Abstract: Son yıllarda, göç olgusunu şekillendiren söylem ve pratiklerde önemli değişimlermeydana gelmiştir. Daha önce masum bir ekonomik eylem olarak görülen, İkinciDünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın ekonomisini yeniden yapılandırmak vecanlandırmak gibi bir görevle kutsanan ve bu nedenlerle liberal politikalarla,ekonomik ve insani söylemlerle teşvik edilen göç, Avrupa toplumuna bir tehditolarak algılanmaya ve yönetilmeye başlanmıştır. Bu algı, göçü, suç, sosyo-ekonomikproblemler, “kültürel çöküş” ve son olarak terör gibi sorunlarla ilişkilendirerek inşaedilmiştir. Bu dönüşüm esasen 1970’lerin ortalarında başlamış, Soğuk Savaşsonrasında güvenlik kavramının yeniden tanımlanmasıyla hız kazanmıştır. İç ve dışgüvenlik arasında sert bir ayrım çizen, ulusal güvenlik kavramını ön plana çıkartan,devlet-merkezci ve askeri tehdit odaklı tanımlamalara indirgenmiş Soğuk Savaşdöneminin geleneksel güvenlik anlayışının yerine, insan-odaklı, çevre, yoksulluk venüfus hareketleri gibi birçok konuyu içine alan “yeni” güvenlik yaklaşımları ortayaçıkmıştır. Güvenlik gündeminin bu şekilde genişlemesinin/derinleşmesinin veaskeri olmayan konular için güvenlik dilinin kullanılmasının göç konusu veçalışmaları üzerinde de önemli etkileri olmuştur. Bu etkilerden en önemlileri, göçüngüvenlikleştirilmesinin siyasi söylem ve pratiklerde yer edinmesi ve bu konudaönemli akademik çalışmaların ortaya konmasıdır1.Bu çalışmaların farklı analitik vemetodolojik çıkış noktaları ve yaklaşımları olsa da, ortak noktaları göç olgusunungüvenlik tehdidine dönüşme sürecini ve değişen göç yönetimini anlamaya veaçıklamaya çalışmasıdır.

  • Page Range: 89-103
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2021
  • Language: Turkish