The Impact of Moral Values on the Meaning of the Borders and the Membership Status of Migrant Workers Cover Image
  • Price 4.50 €

Ahlaki Değerlerin “Devlet Sınırları” ve “Göçmen İşçilerin Üyelik Statüsü” Anlamları Üzerine Etkisi
The Impact of Moral Values on the Meaning of the Borders and the Membership Status of Migrant Workers

Author(s): Süreyya Sönmez Efe
Subject(s): Labor relations, Migration Studies, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Transnational Press London
Keywords: Migration Series; Text books; Turkish Book Series; biopolitics; lecture notes; migration; migration theories; immigration policy; identity; protection; refugee; international migration; harmony;
Summary/Abstract: Uluslararası göç, göç eden insanlar ve bu göçmenleri barındıran topluluklarüzerinde etkili olan çağdaş dünyada en çok tartışılan olgulardan biridir. Bugünkümedyada her gün, Akdeniz bölgesinden ve orta Avrupa'dan Avrupa Birliği (AB)bölgesine göç akımları ile ilgili çok sayıda haber yer almaktadır. Avrupa'daki mevcutdurum, 'göç eylemi' ve 'göçmenler' kelimelerinin anlamlarına ve kavrayışına ilişkingenellikle olumsuz çağrişımlar içeren 'göç krizi' terimi ile tanımlanmaktadır.Örneğin, göç eylemi genellikle “güvenlik”, “suçluluk” ve “ekonomik yük”terimleriyle ilişkilendiridir ki bu göç eylemine aşağılayıcı anlamlar atfetmektedir. Buanlamlar, genellikle bölgeye bağlı bir topluluğa ait olma hissini paylaşan bir grupbirey tarafından topluca yaratılan değerlerle şekillenir. Anderson, devlet sınırlarını“ortak idealleri ve ortak davranışı paylaşan insanlardan” oluşan “DeğerlerTopluluğu” konsepti ile açıklamaktadır (Anderson ve ark. 2011, Anderson, 2013).Bu insanlar yalnızca bölgesel olarak tanımlanmış bir ulusun vatandaşları değil, aynızamanda saygın ailelerin ve çalışkan kişilerin kanuna bağlı kalan “İyi Vatandaşları”dır (agy, 2013, s.3). Bu makale, karar vericiler ve kanun yapıcılar olan kilitpaydaşların Değer Topluluğu’nun oluşturulmasında merkezi bir rol oynadığınısavunmaktadır. Topluluğun paylaşılan değerleri, “göçmen”, “göç eylemi” ve“sınırlar” kavramları gibi yasal terminolojilerin anlamlarını, anlayışlarını vetanımlarını şekillendiren ulusal yasalara dahil edilmiştir. Böylece, söz konusudeğerlerin yardımı ile bizler kişiler olarak , “sınırlar” ve “topluluk” kavramlarınıtanımlarız. Bu değerler, kimlerin değer topluluğuna dahil edilip edilmeyeceğine kararverir ve bu sınırların dışındaki ve / veya içindeki kişilerin üyelik statüsüne anlamkazandırır.

  • Page Range: 249-263
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2021
  • Language: Turkish