Syrian Refugees Entrepreneurial Experiences and Spatial Factors in Hatay, Turkey Cover Image
  • Price 4.50 €

Hatay’daki Suriyeli Mültecilerin Girişimcilik Alanındaki Deneyimleri ve Mekânsal Faktörler
Syrian Refugees Entrepreneurial Experiences and Spatial Factors in Hatay, Turkey

Author(s): Olgu Karan, Bilge Çakır, Erhan Kurtarir
Subject(s): Business Economy / Management, Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Migration Series; Text books; Turkish Book Series; biopolitics; lecture notes; migration; migration theories; immigration policy; identity; protection; refugee; international migration; harmony;
Summary/Abstract: 2011 yılında Suriye’de ortaya çıkan iç savaş sonucunda milyonlarca SuriyeliTürkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi GenelMüdürlüğü 10 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Türkiye’deki biyometrik verileriyle kayıtaltına alınan geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 3 milyon 674 bin 588 kişiolduğunu açıklamıştır (GİGM, 2019). Çatışma bölgelerinden kaçan Suriyeliler içinTürkiye 2014 yılı Ekim ayında geçici koruma rejimi ilan ederek Suriyelilerin eğitimve sağlık haklarına erişimini, 2016 yılı Ocak ayında Resmi Gazetede yayımlanan“Geçici Koruma Sağlanan Yabacıların Çalışmasına Dair Yönetmelik” ile işgücüpiyasasında istihdamı konusunda “uyum” stratejileri oluşturmaya çalışmıştır.Suriyeli girişimcilerin özellikle sınır bölgelerinde ve İstanbul gibi büyükmetropollerde çoğu küçük ölçekli ve aile işletmesi olmak üzere çeşitli sektörlerdeişletmeler açtıkları bilinmektedir. TOBB istatistiklerine göre, Ocak 2013 ve Nisan2019 tarihleri arasında Suriyeli sermayesiyle faaliyet gösteren 173 anonim şirket ve8038 limited şirket kurulmuştur (TOBB, 2019). Göçmen girişimciliğinin,göçmenlerin geldikleri ülkede kendi ayakları üzerinde durabilmesini, sosyal hayatıniçinde yer alabilmesini sağladığı gibi, kültürel ve sosyal adaptasyon süreçlerini deberaberinde getirebileceği ve göçmenlerin psikolojik durumlarını olumluetkileyebileceği iddia edilmektedir (Rath & Swagerman, 2011). Dolayısıylaentegrasyon, adap-tasyon ve uyum tartışmaları yaparken, göçmenlerin girişimcilikdina-miklerini, girişimcilik süreçlerinde karşılaştıkları zorluk ya da kolaylıklarıanlayabilmek ve analiz edebilmek önem arz etmektedir.

  • Page Range: 183-195
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2021
  • Language: Turkish
Toggle Accessibility Mode