Turkish culture of migration: Flows between Turkey and Germany, socio-economic development and conflict Cover Image
  • Price 4.50 €

Türk göç kültürü: Türkiye ile Almanya arasında göç hareketleri, sosyo-ekonomik kalkınma ve çatışma
Turkish culture of migration: Flows between Turkey and Germany, socio-economic development and conflict

Author(s): Ibrahim Sirkeci, Jeffrey H. Cohen, Pinar Yazgan
Subject(s): Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Migration Series; Text books; Turkish Book Series; biopolitics; lecture notes; migration; migration theories; immigration policy; identity; protection; refugee; international migration; harmony;
Summary/Abstract: Günümüz Türk nüfus hareketleri Osmanlı İmparatorluğu’nun bir çekimmerkezi olduğu 15. Yüzyıla kadar uzanan köklü bir geçmişe dayanır. 20. YüzyıldaTürk göçü, olanakların sınırlılığı nedeniyle kırlardan kentlere göçeden ulusal nüfusve çatışma ve aryımcılıkla karşılaşan etnik azınlıkların şehirlere ve Avrupa’ya göçhareketleri olarak ortaya çıktı. Aslında, ülkedeki sıkı yönetimin sonuna doğru ve1990’ların ortalarına dek Türkiye’den göçün çoğunluğunun arkasında bazıbölgelerdeki sosyo-ekonomik gelişme düzeyinin düşüklüğü ve etnik çatışmayatmaktadır. Sıkı yönetimin resmi olarak sona ermesi, politik reformlar, artantoplumsal özgürlük, hızlı kentleşme ve ekonomik gelişme, bugün Türkiye’nin hemgöç veren hem de göç alan ülke olarak tanımlanmasındaki anahtar değişkenlerdir.1Bu makalede Türk uluslararası göçünü ele alıyoruz. Bu göç hareketi üç farklıdöneme ayrılmaktadır: kitelesel işçi göçü, aile göçü, mülteciler, sığınmacılar, vekaçak göçler. Aynı zamanda Türkiye’nin göç alan ülke olduğu dönemin başladığınıileri sürüyoruz.

  • Page Range: 197-208
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2021
  • Language: Turkish