Germans and "Almancı" in Turkey Cover Image
  • Price 4.50 €

Türkiye’de Almanlar ve Almancılar
Germans and "Almancı" in Turkey

Author(s): Sinan Zeyneloğlu, Ibrahim Sirkeci
Subject(s): Inter-Ethnic Relations, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Transnational Press London
Keywords: Migration Series; Text books; Turkce Kitap Serisi; biyopolitika; ders notları; göç; göç kuramları; göç politikası; kimlik; koruma; mülteci; uluslararası göç; uyum; vatandaşlık
Summary/Abstract: Her ne kadar Türkiye ve Almanya arasındaki nüfus hareketliliğinin HaçlıSeferlerine ve Osmanlı akıncılarına kadar geri götürülebilecek çok eski tarihselkökenleri olsa da, modern anlamda Türkiye’den Almanya’ya göçün tarihçesi 30Ekim 1961’de imzalanmış olan işçi değişimi antlaşması ile başlar. Bu tarihtenitibaren Almanya’da bulunan Türkiye kökenli nüfus sürekli olarak artış göstermiştir.Ancak yakın tarihte Türkiye göç veren bir ülkeden göç alan bir ülkeye dönüşmüştür(Kirişçi 2007; Parla 2007; Sirkeci vd. 2012a; Sirkeci & Zeyneloğlu 2014). BubağIamda Almanya’dan Türkiye’ye gerçekleşen göçün ayrıntılı bir analizi, özeldehangi nüfus gruplarının Almanya’dan Türkiye’ye yönelik bir hareketlilik içindebulundukları, bu çalışmanın inceleme konusudur. Bu çalışmada 1990 ve 2000 GenelNüfus Sayımlarının verileri kullanılmış olup1, bu şekilde zamansal odak 20. yüzyılınson bölümü olmuştur. 20. yüzyılın son on yılı için tespit edilen akımlarıngünümüzde de ana hatları itibarı ile artan boyutta geçerli oldukları varsayılmaktadır.

  • Page Range: 135-164
  • Page Count: 30
  • Publication Year: 2021
  • Language: Turkish