Migration Studies in Turkey Cover Image
  • Price 4.50 €

Türkiye’de Göç Çalışmaları
Migration Studies in Turkey

Author(s): Ibrahim Sirkeci, M. Murat Yüceşahin
Subject(s): Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: migration research in Turkey; London; Regent's University; international; North America; Europe; Turkey;
Summary/Abstract: Türkiye’de göç araştırmaları hem akademide hem de genel kamuoyunda sonyıllarda daha fazla ilgi odağı haline gelen konulardan biri durumundadır. Londra’dayer alan Regent’s Üniversitesi’nde iki kez düzenlenen ve üçüncüsü 2015 Haziranayında yapılacak olan Türk göç konferansları bu konuda uluslararası düzeyde artanbir ilginin varlığını göstermektedir1. 2012 ve 2014’te gerçekleştirilen bu konferanslara Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye’den toplamda dört yüzden fazlaakademisyenin katılmış olması ‘Türk göçü’ konusunun oldukça yaygın bir uzmangrup tarafından önemsendiğinin açık bir göstergesidir.

  • Page Range: 5-12
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2021
  • Language: Turkish