Early Reflections on the Effects of Coronavirus Pandemic on Syrian refugees in Turkey Cover Image
 • Price 4.50 €

Koronavirüs Salgınının Türkiye’deki Suriyelilere Etkileri Üzerine İlk İzlenimler
Early Reflections on the Effects of Coronavirus Pandemic on Syrian refugees in Turkey

Author(s): Selma Akay Ertürk
Subject(s): Health and medicine and law, Migration Studies, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Transnational Press London
Keywords: Migration Series; Text books; Turkish Book Series; biopolitics; lecture notes; migration; migration theories; immigration policy; identity; protection; refugee; international migration; harmony;
Summary/Abstract: Türkiye’nin, Dünya genelinde en kalabalık mülteci nüfusuna ev sahipliği yapanülke olma konumu devam etmektedir (UNHCR, 2020a). Göç İdaresi GenelMüdürlüğü’nün (GİGM) verilerine göre 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle 3.583.584Suriyeli Türkiye’de geçici koruma kapsamı altında yaşamaktadır. Suriyelilerin3.520.066’sı Türkiye’nin şehirlerinde, kasabalarında ve köylerinde yerel sakinlerleyan yana, 63.518’i ise kamplarda yaşamaktadır. Kamplarda yaşayan SuriyelilerTürkiye’de, Türkiye-Suriye sınırına yakın beş farklı ilde yer alan yedi kamptabarınmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, Koronavirüs’ün Türkiye’deki Suriyelimültecilere olan etkisini incelemektir. Bu çalışmayı yaparken yerli ve yabancıliteratür gözden geçirilmiş, resmi kurumların verilerinden, web sayfalarındapaylaştıkları bilgiler ile medyada çıkan haberlerden faydalanılmıştır. Bu bilgilerdeğerlendirilerek, Korona-virüs’ün Türkiye’de Suriyelileri nasıl etkilediğitartışılmıştır. Ayrıca Suriyelilerin bu salgın hastalıktan korunmalarının sağlanmasıiçin mültecilere yerel ve ulusal ölçekte destek veren kuruluşların (kamu kuruluşları,yerel yönetimler, uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşları gibi) bu duruma nasılyanıt verdiklerini, yani bu süreçte ne gibi faaliyetler yürüttükleri örneklenmeye çalışılmıştır.

 • Page Range: 305-323
 • Page Count: 19
 • Publication Year: 2021
 • Language: Turkish