Migration Theories and Basic Concepts in the Age of Global Mobility Cover Image
  • Price 4.50 €

Küresel Hareketlilik Çağında Göç Kuramları ve Temel Kavramlar
Migration Theories and Basic Concepts in the Age of Global Mobility

Author(s): Ibrahim Sirkeci, Filiz Goktuna Yaylaci
Subject(s): Migration Studies, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Transnational Press London
Keywords: Migration Series; Text books; Turkish Book Series; biopolitics; lecture notes; migration; migration theories; immigration policy; identity; protection; refugee; international migration; harmony;
Summary/Abstract: Göçün açıklanmasına dönük çabaların görece çok kısa bir zaman dilimindeortaya çıktığını söyleyebiliriz. 1876 ve 1889 arasında İngiliz İstatistikçi Ravenstein’ınKraliyet İstatistik Topluluğu dergisinde yayınladığı ve iç göçe odaklı göçünprensipleri makalesinden sonra 1950’lere dek ciddi bir katkı olmamış ondan sonrada daha çok ekonomi ve kalkınma eksenli modeller öne çıkmıştır.

  • Page Range: 45-67
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2021
  • Language: Turkish