Migration - Security Nexus in Critical Security Studies: From "Threatening" Immigrant  to "Reference Object" Cover Image
  • Price 4.50 €

Eleştirel Güvenlik: “Tehdit” Eden Göçmenden “Referenas Objesine” Göç ve Güvenlik İlişkisi
Migration - Security Nexus in Critical Security Studies: From "Threatening" Immigrant to "Reference Object"

Author(s): Deniz Eroğlu Utku
Subject(s): Security and defense, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Transnational Press London
Keywords: Migration Series; Text books; Turkish Book Series; biopolitics; lecture notes; migration; migration theories; immigration policy; identity; protection; refugee; international migration; harmony;
Summary/Abstract: 11 Eylül 2001 olayları sonrasında yoğun olarak terörizm ile birlikte tartışılan göçve göçmen kavramları, Arap Baharı olarak adlandırılan süreçten bu yana yenidenülkelerin öncelikli politika konuları arasında yer almaya başladı. Özellikle AvrupaBirliği üye ülkelerinde yaşanan peş peşe terör saldırıları ilgiyi yine “diğerlerine”çevirmiş, göçmenler güvenlikle ilgili politik söylemlerin hedefi haline gelmiştir.

  • Page Range: 105-119
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2021
  • Language: Turkish