INTRODUCTION TO THE POLITICAL SYSTEM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA - SELECTED ASPECTS Cover Image

UVOD U POLITIČKI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE – IZABRANI ASPEKTI
INTRODUCTION TO THE POLITICAL SYSTEM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA - SELECTED ASPECTS

Contributor(s): Saša Gavrić (Editor), Damir Banović (Editor), Christina Krause (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, Media studies, Geography, Regional studies, Constitutional Law, Civil Law, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Political Theory, Communication studies, Recent History (1900 till today), Government/Political systems, Electoral systems, Politics and law, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; political system; government; Republika Srpska; Brčko DIstrict; Federation of BiH; cantons; constitution; government structure; judiciary; law; international law; human rights; minorities; presidency; political parties; media; electoral system;
Summary/Abstract: Intelektualno je i ljudsko zadovoljstvo imati pred sobom materijal kakav je zbornik tekstova „Politički sistem BiH“. Višestruki su, dakako, i razlozi takvom zadovoljstvu. U pitanju je, prije svega, činjenica da se tim istim pitanjem, do ovog rukopisa dakako, nikada ranije nitko nije bavio na ovako koncipiran način. Ovo je, drugim riječima, istinski bosanskohercegovački materijal, a to, onda, znači i materijal čija vrijednost teško da se pod znak pitanja može dovesti iz uklona aktualnih bosanskohercegovačkih sporenja. Nikoga, sukladno tome, ne treba iznenaditi mogućnost da ovaj zbornik bude jedan od prvih općeprihvaćenih udžbeničkih naslova na svim bosanskohercegovačkim visokoškolskim ustanovama, na kojima se politički sistem BiH izučava. Dio zadovoljstva je, potom, vezan i za činjenicu da je zbornik okupio osamnaest mladih, znanstvenoj javnosti relativno nepoznatih autorskih imena, kojima su prilozi, uvršteni u ovaj zbornik, ako ne intelektualni prvijenci onda zasigurno rijetki znanstveni ogledi u njihovom dosadašnjem životu. Zadovoljstvo, na koncu, izaziva i činjenica da se radi o obimnom materijalu koji politički sistem BiH osvjetljava iz najrazličitijih perspektiva i na jedan potpuno nov i rijetko konzekventan način. U osamnaest zasebnih cjelina tretirana su pitanja koja su uobičajena u ovoj vrsti analiza, ali i ona čijim je uvrštavanjem, kao u slučaju analize bosanskohercegovačkih medija, zbornik dobio dodatnu vrijednost. Zbornik je, ponovimo, strukturiran u sedamnaest poglavlja i to: 1. Priroda političkog sistema u Bosni i Hercegovini; 2. Daytonski sporazum za BiH; 3. Ustav BiH; 4. Ljudska prava u kontekstu političkog sistema; 5. Položaj nacionalnih manjina u političkom sistemu BiH; 6. Društveni aspekti političkog sistema u BiH; 7. Parlamentarna skupština BiH; 8. Vijeće ministara; 9. Predsjedništvo BiH; 10. Pravosudni sistem u BiH; 11. Političke stranke; 12. Mediji; 13. Izbori i izborni sistem u BiH; 14. Brčko Distrikt; 15. Federacija BiH; 16. Republika Srpska i 17. Lokalna samouprava u BiH. Zanimljivost je i u činjenici da se jedan autor ili autorski par – osim u jednom slučaju - posvećuje analizi samo jednog segmenta političkog sistema BiH. Posebnu vrijednost materijalu, međutim, daje spoznaja da su autorske analize krajnje pozitivistički utemeljene, bez ijedne rečenice koja bi mogla poticati dvojbe koje opterećuju bosanskohercegovački društveni, pa i intelektualni ambijent. U ovakvoj prigodi bi, bez dvojbi, grijeh bio ne progovoriti i o jeziku autora. U pitanju je, dakako, pravo jezično „šarenilo“, koje na najuvjerljiviji način svjedoči kako bosanskohercegovačke jezične „razlike“ nisu smetnja zajedničkim autorskim poduhvatima. Naprotiv, sve te različitosti finalni tekst samo čine dodatno „raspjevanim“. S druge strane, autorski tim je koristio vokabular koji je općeprihvatljiv, ali i razumljiv različitim obrazovnim razinama. Posebna mu je vrijednost u vezi s činjenicom da je u pitanju jezik koji ne izaziva mučninu nego, zbog svoje pitkosti, tjera na čitanje i „u dahu“ Zbog svega apostrofiranog vjerujem da ovaj zbornik može odigrati ulogu krajnje ozbiljnog udžbeničkog materijala za studente koji, u okviru nastavnih planova studija koje pohađaju, izučavaju i politički sistem BiH. Nadam se, međutim, da će tu njegovu dimenziju uočiti i oni koji, u svojstvu profesora i asistenata, sa studentskom populacijom rade na izučavanju političkog sistema BiH. Zbornik „Politički sistem BiH“, na koncu, može poslužiti kao veoma korisno štivo i za sve ostale – neovisno o tome radi li se o običnim čitateljima ili onima kojima su znanja o političkom sistemu potrebna iz profesionalnih razloga.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-9959-0-3
  • Page Count: 463
  • Publication Year: 2009
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian
PREDGOVORI - PROF. DR SLAVO KUKIĆ

PREDGOVORI - PROF. DR SLAVO KUKIĆ
(FOREWORDS - PROF. DR SLAVO KUKIĆ)

PREDGOVORI - PROF. DR MIRKO PEJANOVIĆ

PREDGOVORI - PROF. DR MIRKO PEJANOVIĆ
(FOREWORDS - PROF. DR MIRKO PEJANOVIĆ)

PREDGOVORI - PROF. DR ZDRAVKO GREBO

PREDGOVORI - PROF. DR ZDRAVKO GREBO
(FOREWORDS - PROF. DR ZDRAVKO GREBO)

IZVOD IZ RECENZIJE - PROF. DR ĆAZIM SADIKOVIĆ

IZVOD IZ RECENZIJE - PROF. DR ĆAZIM SADIKOVIĆ
(EXCERPT FROM REVIEW - PROF. DR ĆAZIM SADIKOVIĆ)

UVOD – RIJEČ UREDNIKA

UVOD – RIJEČ UREDNIKA
(INTRODUCTION – A WORD FROM EDITORS)

PRIRODA POLITIČKOG SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI

PRIRODA POLITIČKOG SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI
(THE NATURE OF POLITICAL SYSTEM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA)

DAYTONSKI SPORAZUM ZA BOSNU I HERCEGOVINU

DAYTONSKI SPORAZUM ZA BOSNU I HERCEGOVINU
(DAYTON ACCORD FOR BOSNIA AND HERZEGOVINA)

USTAV BOSNE I HERCEGOVINE

USTAV BOSNE I HERCEGOVINE
(CONSTITUTION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

LJUDSKA PRAVA U KONTEKSTU POLITIČKOG SISTEMA

LJUDSKA PRAVA U KONTEKSTU POLITIČKOG SISTEMA
(HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF THE POLITICAL SYSTEM)

POLOŽAJ NACIONALNIH MANJINA U POLITIČKOM SISTEMU

POLOŽAJ NACIONALNIH MANJINA U POLITIČKOM SISTEMU
(POSITION OF NATIONAL MINORITIES IN THE POLITICAL SYSTEM)

DRUŠTVENI ASPEKTI POLITIČKOG SISTEMA

DRUŠTVENI ASPEKTI POLITIČKOG SISTEMA
(SOCIAL ASPECTS OF POLITICAL SYSTEM)

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
(PARLIAMENTARY ASSEMBLY)

VIJEĆE MINISTARA

VIJEĆE MINISTARA
(COUNCIL OF MINISTERS)

PREDSJEDNIŠTVO

PREDSJEDNIŠTVO
(PRESIDENCY)

PRAVOSUDNI SISTEM

PRAVOSUDNI SISTEM
(JUDICIAL SYSTEM)

POLITIČKE STRANKE

POLITIČKE STRANKE
(POLITICAL PARTIES)

MEDIJI

MEDIJI
(MEDIA)

IZBORI I IZBORNI SISTEM

IZBORI I IZBORNI SISTEM
(ELECTIONS AND ELECTORAL SYSTEM)

BRČKO DISTRIKT

BRČKO DISTRIKT
(BRČKO DISTRICT)

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
(FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA
(REPUBLIKA SRPSKA)

LOKALNA SAMOUPRAVA

LOKALNA SAMOUPRAVA
(LOCAL SELF-GOVERNMENT)

BOSNA I HERCEGOVINA I PROCES EVROPSKIH INTEGRACIJA

BOSNA I HERCEGOVINA I PROCES EVROPSKIH INTEGRACIJA
(BOSNIA AND HERZEGOVINA AND THE PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATION)

BIOGRAFIJE AUTORA I UREDNIKA

BIOGRAFIJE AUTORA I UREDNIKA
(BIOGRAPHY OF AUTHORS AND EDITORS)

O PARTNERIMA PROJEKTA

O PARTNERIMA PROJEKTA
(ABOUT PROJECT PARTNERS)