JUDICIAL SYSTEM Cover Image

PRAVOSUDNI SISTEM
JUDICIAL SYSTEM

Author(s): Nermin Keranović, Nedžad Smailagić
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Government/Political systems, Politics and law, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: rule of law; independence and impartiality of the court; judicial systems; court; prosecution;
Summary/Abstract: U ovom poglavlju se razmatra pravosudni sistem Bosne i Hercegovine kao sistem sudova i drugih pravosudnih organa koji imaju ustavnu i zakonsku nadležnost da tumače i primjenjuju pozitivno pravo Bosne i Hercegovine kao i relevantno međunarodno pravo. Taj sistem je složen i direktno je ovisan o ustavnom poretku Bosne i Hecegovine. Na taj način pravosudni sistem se u funkcionalnom smislu može posmatrati (I) na državnom nivou i (II) na entitetskom nivou. Pravosudne institucije na državnom nivou, pored Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je uspostavljen Aneksom IV Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, rezultat su opsežnih reformi preduzetih u sektoru pravosuđa u periodu od 2000. do 2006. godine. Osnivanjem Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, uveden je sistem imenovanja nosilaca pravosudnih institucija u cijeloj zemlji. Također, primjetni su i pravosudni sistemi u entitetima Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, koji se sastoje od ustavnih sudova, vrhovnih sudova, kantonalnih (okružnih) sudova i općinskih sudova. Uzimajući u obzir poseban status Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine primjećuju se i pravosudne institucije te administrativnoteritorijalne jedinice Bosne i Hercegovine. Na kraju izlažu se izazovi pravosuđa Bosne i Hercegovine.

  • Page Range: 234-263
  • Page Count: 30
  • Publication Year: 2009
  • Language: Bosnian