MEDIA Cover Image

MEDIJI
MEDIA

Author(s): Amer Džihana
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Media studies, Communication studies, Recent History (1900 till today), Government/Political systems, Transformation Period (1990 - 2010), ICT Information and Communications Technologies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: media system; regulation; media market; media freedom; responsibility of journalists;
Summary/Abstract: U poglavlju se opisuju osnovne karakteristike medijskog sistema Bosne i Hercegovine. Neprestano se ukazuje na jaz između zakonskih odredbi, koje u pravilu sublimiraju najnaprednija svjetska rješenja, i stvarnosti u kojoj mediji djeluju, a koja je snažno određena post-konfliktnom i tranzicijskom prirodom bosanskohercegovačkog društva. U prvom dijelu razmatra se opći regulatorni okvir za elektronske i štampane medije, zatim se, u drugoj sekciji, opisuje medijsko tržište. U trećem se dijelu portretiraju osnovne karakteristike medijskih sloboda kao i odgovornosti novinara i medija u BiH. U zaključnom razmatranju, snažno se zagovara prevazilaženje postojeće diskrepancije između „idealnog“ zakonskog okvira i nezadovoljavajućih praksi implementacije.

  • Page Range: 292-314
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2009
  • Language: Bosnian