INTRODUCTION – A WORD FROM EDITORS Cover Image

UVOD – RIJEČ UREDNIKA
INTRODUCTION – A WORD FROM EDITORS

Author(s): Saša Gavrić, Damir Banović, Christina Krause
Subject(s): Politics, Government/Political systems, Editorial
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; political system; chosen aspects; introduction;
Summary/Abstract: Državna struktura Bosne i Hercegovine u međunarodnoj stručnoj literaturi smatra se kompleksnom i nefunkcionalnom. Nerijetko, ova država se zbog administrativne podjele naziva „monstrumom“ ili „haotičnom demokratijom“. A unutar Bosne i Hercegovine i samo stanovništvo je skeptično u odnosu na državu i njene strukture. Stoga političari zahtijevaju radikalne reforme, kojima bi država bila uređena kao centralistička, federalna ili decentralizovana država. Većina tih zahtjeva je nerealna, budući da ih je nemoguće usuglasiti, tako da nema konsenzusa o budućnosti Bosne i Hercegovine i njenoj unutrašnjoj strukturi.

  • Page Range: 15-16
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2009
  • Language: Bosnian