BRČKO DISTRICT Cover Image

BRČKO DISTRIKT
BRČKO DISTRICT

Author(s): Lejla Lilić
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Geography, Regional studies, Constitutional Law, Government/Political systems, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Arbitration Tribunal for Brčko;final decision;condominium;international supervision;territorial organization of BiH;constitutional position Brčko District;Brčko District statute;local self-government;
Summary/Abstract: Aneksom 2. Dejtonskog sporazuma Brčko Distrikt je definiran kao „jedinica lokalne samouprave koja je pod suverenitetom Bosne i Hercegovine“. Nedvojbeno je Brčko Distrikt još jedna u nizu posebnosti Bosne i Hercegovine, počev od njegovog nastanka pa do pitanja ustavnog statusa. Stoga će fokus ove teme biti položaj Brčko Distrikta u BiH, njegovo ustavno određenje i uopće analiza termina „teritorij sa posebnim statusom u sklopu BiH“. Poseban osvrt se može dati sada, osam godina od nastanka Distrikta, o ustrojstvu, funkcioniranju i budućnosti ovog nimalo običnog modela lokalne samouprave. Ipak je Brčko Distrikt „najbolja sredina u BiH jer nijedna nacionalna ili politička grupacija nema prevlast, već su upućene na zajednički rad i saradnju“ (Dr. Raffi Gregorian, supervizor za Brčko Distrikt).

  • Page Range: 337-360
  • Page Count: 24
  • Publication Year: 2009
  • Language: Bosnian