SOCIAL ASPECTS OF POLITICAL SYSTEM Cover Image

DRUŠTVENI ASPEKTI POLITIČKOG SISTEMA
SOCIAL ASPECTS OF POLITICAL SYSTEM

Author(s): Zlatiborka Popov-Momčinović
Subject(s): Politics, Gender Studies, Education, Constitutional Law, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Labor relations, Government/Political systems, Socio-Economic Research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: civil society; democracy; civic associations; gender equality; education; return; unemployment; Bosnia and Herzegovina;
Summary/Abstract: S obzirom da nijedan politički sistem ne postoji tako reći u „bezvazdušnom“ prostoru, već funkcioniše u određenom društvenom kontekstu, da bi se bolje ušlo u smisao i različite aspekte njegovog funkcionisanja neophodno je ukazati i na njegove strukturno- kulturne uslovljenosti. U tu svrhu se najčešće koristi sintagma civilno društvo, s obzirom da se radi o onom aspektu društvenosti koji je važan indikator načina i stila vladanja i procesa donošenja ključnih političkih odluka, kako u smeru od društva prema vlasti, tako i u smeru od vlasti prema društvu. Pored praktične važnosti, radi se i o sintetičkom terminu koji u sebi inkorporira i druge bitne aspekte društvenosti, budući da se puna „zrelost“ i konsolidacija demokratskog, civilnog društva ne može očekivati u okolnostima velike socijalne i ekonomske deprivacije, nezaposlenosti, slabe i marginalizovane srednje klase, lošeg obrazovnog sistema, rodne neravnopravnosti i dr.

  • Page Range: 134-156
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2009
  • Language: Serbian