FOREWORDS - PROF. DR MIRKO PEJANOVIĆ Cover Image

PREDGOVORI - PROF. DR MIRKO PEJANOVIĆ
FOREWORDS - PROF. DR MIRKO PEJANOVIĆ

Author(s): Mirko Pejanović
Subject(s): Politics, Government/Political systems
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; political system; chosen aspects; foreword; Mirko Pejanović;
Summary/Abstract: Zbornik radova pod naslovom: „Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine – izabrani aspekti“ napisalo je više autora iz skupine mladih asistenata–istraživača sa visokoškolskih i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini. Zbornik je strukturiran tako da sadrži četiri zasebne cjeline: 1) Osnove političkog sistema; 2) Institucionalni sistemi; 3) Teritorijalno-politička organizacija BiH i 4) Bosna i Hercegovina u međunarodnom kontekstu. Svoje pojedinačne priloge napisalo je 17 autorica i autora. Bosanskohercegovačkim autorima pridružio se Thorsten Gromes, saradnik Instituta za istraživanje mira u Frankfurtu.

  • Page Range: 9-10
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2009
  • Language: Bosnian