THE NATURE OF POLITICAL SYSTEM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

PRIRODA POLITIČKOG SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI
THE NATURE OF POLITICAL SYSTEM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Maja Sahadžić
Subject(s): Politics, Political history, Government/Political systems, Evaluation research, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today)
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Bosnia and Herzegovina; the political system; the bearer of sovereignty; nature of the entity;
Summary/Abstract: Od unutrašnje transformacije koju je pretrpjela Bosna i Hercegovina potpisivanjem Daytonskog mirovnog sporazuma, i danas postoje različita shvaćanja unutrašnjeg/državnog uređenja i političkog sistema. Ta shvaćanja se kreću od onih prema kojima je Bosna i Hercegovina jednostavna/unitarna decentralizirana država do onih prema kojima je riječ o nekoj vrsti realne unije sa vrlo izraženim konfederalnim elementima itd. A Bosna i Hercegovina nije niti klasična federacija, jer entiteti nemaju status države, a pojam granice vezuje se za pojam države, dok se za entitete vezuje međuentitetska linija razgraničenja.

  • Page Range: 17-43
  • Page Count: 27
  • Publication Year: 2009
  • Language: Bosnian