LOCAL SELF-GOVERNMENT Cover Image

LOKALNA SAMOUPRAVA
LOCAL SELF-GOVERNMENT

Author(s): Muhamed Mujakić
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, International Law, Governance, Government/Political systems
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: local self-government; constitution; law; European Charter on local self-government; deconcentration and decentralization;
Summary/Abstract: Namjera autora ovog rada je da predstavi normativna rješenja i praktična iskustva lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Cilj autora je predstaviti zakonske aspekte i strukturu lokalne samouprave kako na nivou Bosne i Hercegovine, tako i na entitetskim nivoima u Bosni i Hercegovini, te na nivou Brčko distrikta. Lokalna samouprava podrazumijeva pravo i osposobljenost jedinica lokalne samouprave da, u granicama zakona, reguliraju i upravljaju određenim javnim poslovima na osnovu vlastite odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva. Za razliku od državne uprave, za koju je karakterističan hijerarhijski odnos, podređenost nižih organa višim i centralizacija u djelovanju, primarna obilježja lokalne samouprave su autonomija i samostalnost, decentralizacija i demokratizacija. Iza djelovanja državne uprave pretežno stoji prinuda, a iza lokalne samouprave dobrovoljnost. Lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini različito je uređena, postoje zakoni na entitetskom ali ne i na državnom nivou.

  • Page Range: 419-440
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2009
  • Language: Bosnian