EXCERPT FROM REVIEW - PROF. DR ĆAZIM SADIKOVIĆ Cover Image

IZVOD IZ RECENZIJE - PROF. DR ĆAZIM SADIKOVIĆ
EXCERPT FROM REVIEW - PROF. DR ĆAZIM SADIKOVIĆ

Author(s): Ćazim Sadiković
Subject(s): Politics, Government/Political systems
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; political system; chosen aspects; excerpt from review; Ćazim Sadiković;
Summary/Abstract: Zbornik radova pod nazivom „Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine – izabrani aspekti“ predstavlja uspješan projekt Sarajevskog otvorenog centra u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer i Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju - SDC. U Bosni i Hercegovini već odavno se osjeća potreba izdavanja uvodne politološke publikacije o političkom sistemu BiH. Politički sistem, bez obzira na svoje različite definicije, obuhvata sve agende političkog života neovisno od stepena ili motiva angažiranja u politici. Zajedničko za sve definicije političkog sistema jeste, da on predstavlja ansambl političkih i društvenih institucija koji je teorijski i praktično gledano uvijek širi od države. Taj sistem obuhvata, naravno, prije svega državu kao „instituciju institucija“, ali on jednako u sebe uključuje i sve one brojne institucije, organizacije ili asocijacije koje se formiraju van države u samom modernom društvu i koje, kao takve, vrše određeni uticaj na donošenje i primjenu državnih odluka.

  • Page Range: 13-14
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2009
  • Language: Bosnian