CONSTITUTION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

USTAV BOSNE I HERCEGOVINE
CONSTITUTION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Goran Marković
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Human Rights and Humanitarian Law, Political history, Government/Political systems, Politics and law, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Constitution;Bosnia and Herzegovina;structure of the Constitution;preamble;constitutional norms;annexes;peace agreement;Octroic constitution;revision of the Constitution;human rights and freedoms;
Summary/Abstract: Ustav Bosne i Hercegovine ima karakter oktroisanog ustava, pošto ga nije donijela neka domaća institucija, nego je stupio na snagu kao aneks (dodatak) jednog međunarodnog sporazuma. Pripada kategoriji pisanih, kodifikovanih, čvrstih i kratkih ustava. Sastoji se od malog broja dugih članova, koji obrađuju ustavnu materiju nepotpuno, donekle neprecizno, prozno i esejistički. Strukturu Ustava čine preambula, normativni dio i dva aneksa. Preambula je kratka i sadrži osnovne principe na kojima počiva ustavno uređenje Bosne i Hercegovine. Normativni dio se sastoji od dvanaest članova, kojima se manje-više cjelovito uređuju pojedini segmenti ustavne materije. Prvi aneks Ustava sadrži spisak međunarodnih akata o ljudskim pravima i slobodama koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, a drugi sadrži tematski različite odredbe. Ustav dosad nije revidiran primjenom amandmanske tehnike, nego odlukama visokog predstavnika, Parlamentarne skupštine i sporazumima entiteta o prenosu nadležnosti.

  • Page Range: 57-84
  • Page Count: 28
  • Publication Year: 2009
  • Language: Bosnian