PARLIAMENTARY ASSEMBLY Cover Image

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
PARLIAMENTARY ASSEMBLY

Author(s): Nermina Saračević
Subject(s): Politics, Government/Political systems, Electoral systems, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: ethno-territorial representation; political legitimacy; partner relationship;
Summary/Abstract: Članak opisuje Parlamentarnu skupštinu BiH kao najvišeg legislativnog organa vlasti u Bosni i Hercegovini putem sistemske analize i sa aspekta konsocijativne političke paradigme. Izostanak političkog konsenzusa kod formiranja koalicionog programa vodećih parlamentarnih stranki kontinuirano ugrožava legitimnost zakonodavne vlasti i umanjuje njenu funkcionalnost u institucionalnom poretku. Ovakav model je sa stanovišta funkcionalnosti ovisan o vanjskom, supra-nacionalnom autoritetu u vršenju vlasti (Ured Visokog predstavnika za BiH), od čijeg angažmana će i dalje ovisiti donošenje ključnih odluka i reformi potrebnih za jačanje centralnog državnog aparata i time zastupanja opštih interesa svih građana (demosa) Bosne i Hercegovine. Tranzicija ka samostalnom modelu će biti uslovljena postizanjem političkog dogovora o opštem (zajedničkom) dobru uz etos kooperacije između parlamentarnih stranaka.

  • Page Range: 158-189
  • Page Count: 32
  • Publication Year: 2009
  • Language: Bosnian