FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Enis Omerović
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Geography, Regional studies, Constitutional Law, Political history, Government/Political systems, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Federation of BiH; Federation of BiH Constitution; Dayton Peace Agreement; legislative power; executive power; judicial power; cantons;
Summary/Abstract: Rad daje strukturalni prikaz jednog entiteta u Bosni i Hercegovini – Federacije BiH. Dat je kratak historijski put nastanka ovog bosanskohercegovačkog entiteta uz teorijsko obrazlaganje i Washingtonskog i Daytonskog sporazuma. Kroz Ustav Federacije BiH prikazana je punoća i jedinstvo odnosa između zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, te prikazani njeni glavni nositelji. Kroz ustavno rješenje koje predstavlja temeljni pravni akt kojim se uspostavlja pravni i društvenoekonomski poredak, deskriptivno je elaboriran i ustavni položaj, ustavno uređenje i organizacija vlasti. Nadležnost Federacije BiH i kantona kao federalnih jedinica je također iscrpno prikazana. Uz opisivanje postojećeg stanja, utvrđeni su i glavni problemi koji sprečavaju efikasno funkcioniranje Federacije BiH. Primjetno je da ovaj entitet ima vrlo složenu unutrašnju strukturu koja se, s obzirom na veličinu teritorije, rijetko susreće u komparativnome ustavnome pravu. Također je primjetno da je na Ustav Federacije BiH usvojeno preko stotinu amandmana od 1994. godine, što je posebno postalo aktualno nakon donošenja Odluke Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine iz 2000. godine. Na kraju su date osnovne informacije ustavnog i institucionalnog odnosa Federacije BiH i države Bosne i Hercegovine, te su prikazana rješenja koja bi doprinijela eventualnom poboljšavanju i unutrašnjeg i vanjskog funkcioniranja cijele Bosne i Hercegovine.

  • Page Range: 361-391
  • Page Count: 31
  • Publication Year: 2009
  • Language: Bosnian