DAYTON ACCORD FOR BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

DAYTONSKI SPORAZUM ZA BOSNU I HERCEGOVINU
DAYTON ACCORD FOR BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Thorsten Gromes
Subject(s): Politics, Political history, Government/Political systems, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: achievement; content and application of the Dayton Accord;
Summary/Abstract: Prilog skicira rat vođen za Republiku Bosnu i Hercegovinu i prikazuje sklapanje mirovnog sporazuma u Daytonu. Analizira najznačajnije sadržaje odredbi Daytonskog sporazuma i pokazuje da njegove odredbe po pitanju demokratizacije, povratka izbjeglica i prognanika i procesuiranja ratnih zločina nadmašuju tadašnje odnose moći. Prilog opisuje implementaciju centralnih sadržaja mirovnog sporazuma koji će i sljedećih godina određivati politički diskurs u Bosni i Hercegovini.

  • Page Range: 44-56
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2009
  • Language: Croatian