International Migration and Children Cover Image
 • Offer for Individuals Only 9.99 €

Uluslararası Göç ve Çocuklar
International Migration and Children

Contributor(s): Abulfez Süleymanov (Editor), Pelin Sönmez (Editor), Selami Mete Akbaba (Editor), Fatma Demirbas Ünver (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Social Sciences, Language and Literature Studies, Economy, Education, Law, Constitution, Jurisprudence, Foreign languages learning, Geography, Regional studies, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Public Law, Sociology, Recent History (1900 till today), State/Government and Education, Social development, Social differentiation, Studies in violence and power, Present Times (2010 - today), Migration Studies, Socio-Economic Research, EU-Legislation, Identity of Collectives
Published by: Transnational Press London
Keywords: Turkey; migration; children; education; social wellfare; Syria; refugees; women; gender; family; tradition; language; Azerbaijan; Karabakh War; socialization; Istanbul; law; immigration policy;
Summary/Abstract: In this book, the fourth term of the Civil Society Dialogue Grant Program, supported by the Ministry of European Union of the Republic of Turkey, was carried out in partnership with Uskudar University, Haci Habibullah Geredevi Foundation (HAGEV) and CEIPES (Italy) Hand in hand with Refugee Children' project, the papers and speeches presented at the International Symposium on Children and Migration are brought together with the reader.

 • Print-ISBN-13: 978-1-910781-56-2
 • Page Count: 291
 • Publication Year: 2017
 • Language: Turkish, English
Anahtar Konuşma: İnsani Güvenlik Ekseninde Çocuklar ve Göç

Anahtar Konuşma: İnsani Güvenlik Ekseninde Çocuklar ve Göç
(Key Speech: Axis of Children and Human Security Migration)

 • Price: 3.99 €
Göç ve Çocuk Benliği: Araftakiler

Göç ve Çocuk Benliği: Araftakiler
(Immigration and Child Self: Rated Limbo)

 • Price: 3.99 €
Göç ve Çocuk Sağlığı

Göç ve Çocuk Sağlığı
(Migration and Child Health)

 • Price: 3.99 €
Göç ve Erken Çocukluk Gelişimi: Global Bir Bakış

Göç ve Erken Çocukluk Gelişimi: Global Bir Bakış
(Immigration and Early Childhood Development: A Global Perspective)

 • Price: 3.99 €
Türkiye’deki Suriyeli Çocuk ve Gençler: Mevzuattan Uygulamaya Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye’deki Suriyeli Çocuk ve Gençler: Mevzuattan Uygulamaya Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
(Syrian Children in Turkey and Youth: Problems Encountered From the Legislation and Suggested Solutions)

 • Price: 3.99 €
Savaş ve Çocuk

Savaş ve Çocuk
(War and Children)

 • Price: 3.99 €
Migrants' Children in Russia: Peculiarities of Adaptation

Migrants' Children in Russia: Peculiarities of Adaptation
(Migrants' Children in Russia: Peculiarities of Adaptation)

 • Price: 3.99 €
Gurbetçi Ailelerin Çocuklarına Yönelik Uygulanan Şiddet Sorunu: Kırgızistan Örneği

Gurbetçi Ailelerin Çocuklarına Yönelik Uygulanan Şiddet Sorunu: Kırgızistan Örneği
(Violence Against Children of Expatriate Families: The Case of Kyrgyzstan)

 • Price: 3.99 €
Suriyeli ve Azerbaycanlı Mülteci Çocuklar Örneğinde Çocukların Sosyal Uyum Süreci

Suriyeli ve Azerbaycanlı Mülteci Çocuklar Örneğinde Çocukların Sosyal Uyum Süreci
(Social Adaptation Process of Children in the Example of Syrian and Azerbaijani Refugee Children)

 • Price: 3.99 €
Karabağ’da Savaş ve Çocuklar

Karabağ’da Savaş ve Çocuklar
(Karabakh War and Children)

 • Price: 3.99 €
Kazakistan'da Mülteci Çocukların Eğitim Haklarının Uygulanması: Kaynaklar, Sorunlar ve Bazı Çözümler

Kazakistan'da Mülteci Çocukların Eğitim Haklarının Uygulanması: Kaynaklar, Sorunlar ve Bazı Çözümler
(Implementing the Education Rights of Refugee Children in Kazakhstan: Resources, Problems and Some Solutions)

 • Price: 3.99 €
Suriyeli Çocuk Sığınmacıların Türkiye’deki Sosyalleşme ve Entegrasyon Sorunları

Suriyeli Çocuk Sığınmacıların Türkiye’deki Sosyalleşme ve Entegrasyon Sorunları
(Syrian Refugees in Turkey Children's Socialization and Integration Issues)

 • Price: 3.99 €
Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Durumları ve Eğitim Sorunları

Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Durumları ve Eğitim Sorunları
(Education and Educational Problems of Syrian Refugees in Turkey)

 • Price: 3.99 €
Suriyeli Çocukların Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Psikolojik Sorunları: İstanbul Sultanbeyli Örneği

Suriyeli Çocukların Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Psikolojik Sorunları: İstanbul Sultanbeyli Örneği
(Socio-Cultural and Socio-Psychological Problems of Syrian Children: Example of Istanbul Sultanbeyli)

 • Price: 3.99 €
Effects of the Syrian Civil War on Children: Socio-Psychological Effects

Effects of the Syrian Civil War on Children: Socio-Psychological Effects
(Effects of the Syrian Civil War on Children: Socio-Psychological Effects)

 • Price: 3.99 €
Suriyeli Çocukların Erken Yaşta Evlilik Haberlerinin Türk Yazılı Basınında Sunumu

Suriyeli Çocukların Erken Yaşta Evlilik Haberlerinin Türk Yazılı Basınında Sunumu
(Presentation of Early Marriage News of Syrian Children in Turkish Print Media)

 • Price: 3.99 €
Çocuk Hakları Perspektifinden Suriyeli Göçmen Çocukların Sorunları ve Gelecek Kaygıları

Çocuk Hakları Perspektifinden Suriyeli Göçmen Çocukların Sorunları ve Gelecek Kaygıları
(Problems and Future Concerns of Syrian Migrant Children from the Perspective of Children's Rights)

 • Price: 3.99 €
Türkiye’de Çocuk Hakları ve Göç

Türkiye’de Çocuk Hakları ve Göç
(Children's Rights and Migration in Turkey)

 • Price: 3.99 €
İstanbul’da Göçmen Çocukların Görünürlükleri Ve Dile Getirdikleri

İstanbul’da Göçmen Çocukların Görünürlükleri Ve Dile Getirdikleri
(Visibility and Language of Immigrant Children in Istanbul)

 • Price: 3.99 €
Göç Sürecindeki Diyarbakır’da Çocuklarda Madde Kullanım Eğilimleri

Göç Sürecindeki Diyarbakır’da Çocuklarda Madde Kullanım Eğilimleri
(Substance Use Trends in Children in Diyarbakır in the Immigration Process)

 • Price: 3.99 €
Refakatsiz Göçmen Çocuklar

Refakatsiz Göçmen Çocuklar
(Unaccompanied Immigrant Children)

 • Price: 3.99 €
Sosyal Hizmet Mesleği Açısından Göç Olgusu

Sosyal Hizmet Mesleği Açısından Göç Olgusu
(The Case of Immigration in Terms of Social Work Profession)

 • Price: 3.99 €
Türkiye’nin Suriyeli Çocuk Gelinleri: Sosyolojik Bir Değerlendirme

Türkiye’nin Suriyeli Çocuk Gelinleri: Sosyolojik Bir Değerlendirme
(Turkey's Syrian Child Brides: A Sociological Evaluation)

 • Price: 3.99 €
Suriyeli Sığınmacı Kadın ve Çocukların Göç Sürecindeki Yaşam Tecrübeleri: Kilis Şehri Örneği

Suriyeli Sığınmacı Kadın ve Çocukların Göç Sürecindeki Yaşam Tecrübeleri: Kilis Şehri Örneği
(Life Experiences of Syrian Refugee Women and Children in the Migration Process: Example of Kilis City)

 • Price: 3.99 €
Suriyeli Mülteci Çocukların Temel Haklarının Uluslararası ve Ulusal Mevzuat Bağlamında Değerlendirilmesi

Suriyeli Mülteci Çocukların Temel Haklarının Uluslararası ve Ulusal Mevzuat Bağlamında Değerlendirilmesi
(International Rights of Syrian Refugee Children and Its Evaluation in the Context of National Legislation)

 • Price: 3.99 €
Mülteci Çocuklarda Sosyalleşme ve Krem

Mülteci Çocuklarda Sosyalleşme ve Krem
(Socialization and Refugee Children)

 • Price: 3.99 €
Türkiye’deki Mülteci Çocukları için Kültürlerarası Eğitim Modeli

Türkiye’deki Mülteci Çocukları için Kültürlerarası Eğitim Modeli
(Intercultural Education Models for Refugee Children in Turkey)

 • Price: 3.99 €
Education is the Key for the Future of Syria

Education is the Key for the Future of Syria
(Education is the Key for the Future of Syria)

 • Price: 3.99 €
Suriyeli Göçmen Çocukların Eğitimi ve Dil Öğretiminin Önemi: Uluslararası Gönüllülük Esaslı Bir Proje Olarak “Paper Airplanes”

Suriyeli Göçmen Çocukların Eğitimi ve Dil Öğretiminin Önemi: Uluslararası Gönüllülük Esaslı Bir Proje Olarak “Paper Airplanes”
(Education of Syrian Migrant Children and the Importance of Language Teaching: "Paper Airplanes" as an International Volunteer-Based Project)

 • Price: 3.99 €